Välkommen till Slite Båtklubb!

 

ONSDAG den 5 DECEMBER kl 17.30

4 år, 3 månader och 58000 nm senare!

Lasse Ljung kommer till Kajutan i Slite och berättar om sin seglats.

Året är 2014 och endast 73 år gammal åker Lars Ljung återigen ut på en jorden runt segling med sin Arianna af Valleviken.
4 år, 3 månader och 58000 nm senare är han tillbaka på Gotland.

Hör ”Ljungen” berätta om sin världsomsegling, längtan hem och om planerna för framtiden!

Välkomna till Kajutan, Slite hamn onsdagen 5 december klockan 18:00 för att lyssna! Föredraget håller på till 20:00 och vi har mingel och servering från 17:30

Evenemanget anordnas av Slite båtklubb. Inträde 50 kronor betalas på plats och det finns möjlighet att köpa kaffe, öl, vin och matiga mackor.
Ange i anmälan. Antalet platser är begränsat så först till kvarn! Anmälan görs till Roger Hammarström via mail, roger_hammarstrom@telia.com

I samband med föredraget kommer Slite båtklubb att informera om kommande utbildning för förar- och skepparintyg under januari och februari 2019.

 

 

Hamnköpet

Hamnköpet: Vi har nu fått två alternativ, ett till värderingens värde och ett till ett lägre pris med vissa förbehåll.
Vi kommer att få ytterligare besked från Region Gotland i början på september. Årsmötet beslutade om en Extrastämma innan beslut om ett ev. köp.

Verksamhetsberättelse för 2017 >>

Medlemsblad 2018 mars >>

 

Slite Båtklubb

Slite Båtklubb är en ideell organisation som grundades den 9 oktober 1935 på initiativ av direktör Erik Degerman. I samråd med några intresserade startade han klubben till nytta och nöje för båtsportsintresset i Slite.
Slite Båtklubb har ca 230 medlemmar varav 25 är aktiva juniorer och 130 utgör familjemedlemmar.
 

Syfte

Slite Båtklubb har till ändamål att väcka intresse för alla sorters båtsport och genom övning och tävling utveckla och befordra konsten att sköta och manövrera båtar samt verka för sammanslutning mellan båtsportens utövare; att genom föredrag, film, kurser etc. bedriva lämplig upplysningsverksamhet beträffande sjösport och navigering samt verka för förbättrade förhållanden avseende båtsporten i Slite med omnejd.
 

Aktiviteter

I slutet av 60-talet startade Slite Båtklubb Seglarskolan som alltjämt är verksam. I början byggde föräldrar och ungdomar Optimistjollar i plywood-byggsats under vintern. Lite senare byggdes även Flipperjollar utav plast.
Under 1960- och 70-talen anordnade Slite Båtklubb träffar med "gammalt Sjöfolk" under samlingsnamnet Old Salts. Detta var ett mycket uppskattat försök att hålla kontakt med de olika av havets utövare.
Under 70-talet anordnade Slite Båtklubb Båtsportens Dag på ön Enholmen utanför Slite med uppvisningar av Marinen, Sjöräddningen samt Kustbevakningen.
Vi anordnade även Fackelsläpet med dans och tombolastånd nere i Lanthamnen. Fackelsläpet bestod av båtar som bogserades runt ute på viken vid skymning och med tända facklor.