Lännahamnen

ARBETSDAG 23 SEPTEMBER 2017 KL 9.00

 

Lännahamnen

Slite Båtklubb arrenderar Lännahamnen av Region Gotlands. Hamnen har ca 120 båtplatser i en relativt skyddad lagun.
Klubben har lagt ner mycket arbete och pengar på förbättringar och förändringar av hamnen.
Varje år har man arbetsdagar, då man målar, reparerar och sköter om bryggorna och husen.

I dagsläget (2017 med fortsättning under 2018) har man kontakt med Regionen om att få köpa hamnen med omgivningar.
 

Inre delen av Lännalagunen

Foto: Ulf Blom

 


Bilden ovan är lånad av guteinfo.com

Vårrustning i hamnen. Foto: Ann-Britt Magnusson