Kajutan

Kajutan

Sedan 1969-70 har Slite Båtklubb haft "Kajutan" i Slite Lanthamn som samlingspunkt.
"Kajutan" är ett f.d. kolerasjukhus som kommer från ön Asunden utanför Slite.
I samband med att Slite Båtklubb erhöll en mera ändamålsenlig lokal grundades Slite Sjökår, som är Slite Båtklubbs ungdomsavdelning.
Kajutan är numera färdigrenoverad och är en av de mest attraktiva fest- och kurslokalerna på norra Gotland.

Nu kan du hyra kajutan till ändamål som undervisning och fester.
Kontakta Claes Norrby, hamnfogde@slitebatklubb.se
070-031 30 04

 

Kajutan ligger i Lanthamnen. Festvåningen/konferenslokalen ligger på övervåningen.
Där finns kök, toaletter och en stor samlingslokal (se bilder nedan).

Bild nedan: Till vänster om Kajutan ligger Slite Sjöfartsmuseum och längre bort till höger, Slite Stenhuggeri.