Öarna

Utanför Slite hittar man Gotlands enda skärgård. Några av öarna kan angöras, andra får ses på avstånd.
Vi har Grundet, Enholmen, Majgu och Asunden (som kanske inte kan betraktas som ö eftersom den har landförbindelse).
Lite längre österut ser man Skenalden och Hojskär och utanför St Olofsholm ligger Ytterholmen.
 


Majgu. Här finns en naturhamn, men båtarna får dock inte gå för djupt.

 


Asunden, raukar

Enholmen

Enholmen. Här finns en kaj och en brygga som gör att man kan
ligga ganska skyddat (kajen syns inte på bilden).