Bodarna

Bodplatser vid yttre bryggorna

Nya bodplatser har upplåtits och är nu uthyrda.

Om Du vill sälja Din bod, MÅSTE kontakt ske med styrelsen för utarrendering av plats till ny ägare. Detta sker genom kontakt med sekreterare@slitebatklubb.se

 

Förutsättningar:

  • De som vill arrendera bodplats svarar gemensamt för att sköta området.
  • Endast båtplatsinnehavare får tillstånd att arrendera bodplats.
  • Bodinnehavarna svarar för att bekosta och bygga trädäck utanför bodarna.
    Trädäcket ska ansluta till befintligt däck och kommer att tillhöra båtklubben.