Välkommen till Slite Båtklubb!

 

Förarintyg och kustskepparintyg

Välkommen att ta förarintyg och kanske också kustskepparintyg i vinter!

Slite båtklubb anordnar under tre lördagar i januari och februari 2019 en intensivkurs som leder till dessa två intyg. Kursen är både för dig som är helt ny i båtlivet men också för dig som har förarbevis och vill friska upp dina kunskaper samt utöka med skepparintyget.

Vad innebär förarintyg?

Förarintyg är grundkursen för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt. Du lär dig att läsa sjökort med tillhörande hjälpmedel och att navigera inomskärs i dagsljus. Du lär dig också att räkna ut hur lång tid det tar att ta sig mellan två platser, väjningsregler för att nämna några exempel. Förarintyget vänder sig både till dig som seglare och till dig som motorbåtsförare.

Vad innebär kustskepparintyget?

Kustskepparintyget är en utmärkt fortsättning på förarintyget. Mer praktiska inslag, navigering i mörker med mera. Kustskepparintyget är också ett krav för dig som framför en båt över 12x4 meter.

Examen

Examination genomförs av förhörsförrättare från NFB, Nämnden för Båtlivsutbildning, som kommer till oss och gör prov som sedan gås igenom med var och en individuellt. Resultatet får du direkt. Kostnad 450 kronor per examen samt 50 kronor för intygsbok. Tid för examen meddelas senare.

Kursavgift och litteratur

Kostnad är 1.295:- per person och inkluderar litteratur samt kaffe och smörgås för- och eftermiddag. Lunch bekostar man själv. Vi går enklast gemensamt upp i samhället och äter.

Förkunskaper

Inga, men när man går en intensiv kurs är det alltid bra att läsa på innan och avsätta tid för egenstudier innan provet. Och du skall fylla 12 år som lägst under kalenderåret du tar Förarintyget samt ha fyllt 15 år för Kustskepparintyget.

Tid och plats
Lördagarna 26/1, 2/2 samt 9/2 mellan 09:00-16:00 vid Kajutan i Slite

Tid för examen meddelas senare.

Anmälan

Via mail till roger_hammarstrom@telia.com senast onsdag 5/12 i samband med föredraget av Lars Ljung på Kajutan i Slite. Ange i anmälan för- och efternamn, postadress, telefon.

Kontakt/frågor

Roger Hammarström tel 0705-62 22 22 eller roger_hammarstrom@telia.com

Göran Storm, ordf Slite båtklubb och den som håller i utbildningen. 0705-60 11 90 eller ordforande@slitebatklubb.se

Varmt välkommen med anmälan önskar styrelsen i Slite båtklubb!

 

Slutsålt!

ONSDAG den 5 DECEMBER kl 17.30

4 år, 3 månader och 58000 nm senare!

Lasse Ljung kommer till Kajutan i Slite och berättar om sin seglats.

 

Hamnköpet

Hamnköpet: Vi har nu fått två alternativ, ett till värderingens värde och ett till ett lägre pris med vissa förbehåll.
Vi kommer att få ytterligare besked från Region Gotland i början på september. Årsmötet beslutade om en Extrastämma innan beslut om ett ev. köp.

Verksamhetsberättelse för 2017 >>

Medlemsblad 2018 mars >>

 

Slite Båtklubb

Slite Båtklubb är en ideell organisation som grundades den 9 oktober 1935 på initiativ av direktör Erik Degerman. I samråd med några intresserade startade han klubben till nytta och nöje för båtsportsintresset i Slite.
Slite Båtklubb har ca 230 medlemmar varav 25 är aktiva juniorer och 130 utgör familjemedlemmar.
 

Syfte

Slite Båtklubb har till ändamål att väcka intresse för alla sorters båtsport och genom övning och tävling utveckla och befordra konsten att sköta och manövrera båtar samt verka för sammanslutning mellan båtsportens utövare; att genom föredrag, film, kurser etc. bedriva lämplig upplysningsverksamhet beträffande sjösport och navigering samt verka för förbättrade förhållanden avseende båtsporten i Slite med omnejd.
 

Aktiviteter

I slutet av 60-talet startade Slite Båtklubb Seglarskolan som alltjämt är verksam. I början byggde föräldrar och ungdomar Optimistjollar i plywood-byggsats under vintern. Lite senare byggdes även Flipperjollar utav plast.
Under 1960- och 70-talen anordnade Slite Båtklubb träffar med "gammalt Sjöfolk" under samlingsnamnet Old Salts. Detta var ett mycket uppskattat försök att hålla kontakt med de olika av havets utövare.
Under 70-talet anordnade Slite Båtklubb Båtsportens Dag på ön Enholmen utanför Slite med uppvisningar av Marinen, Sjöräddningen samt Kustbevakningen.
Vi anordnade även Fackelsläpet med dans och tombolastånd nere i Lanthamnen. Fackelsläpet bestod av båtar som bogserades runt ute på viken vid skymning och med tända facklor.