Välkommen till Slite Båtklubb!

 

Arbetsdag 22 september kl 09.00 - 13.00

ARBETSUPPGIFTER ANSVARIG

Närvarolista arbetsdagen

Bo C

Korvgrillning

Bo C

Reparera landgången till norra bryggan

Clabbe

Toan, gjutning förhoppningsvis klar i veckan

Staffan

Nya däck på badbryggan och badflotten

Clabbe

El till containern och stolpen vid inre hamnen

Stefan

Fästa badstegar

Clabbe

Montera stolpar till Y-bomar

Clabbe

Snedbomarna ska monteras

Clabbe

Ta på dig lämplig klädsel för den uppgift du vill göra och gärna "verktyg" som kan komma till användning, ex.vis kratta, spade, trimmer, hammare/såg och andra "bra att ha grejer".

 

Torrsättning 6 oktober kl 08.00,
kontakta Bo Collin 070-256 56 10.


Hamnköpet

Hamnköpet: Vi har nu fått två alternativ, ett till värderingens värde och ett till ett lägre pris med vissa förbehåll.
Vi kommer att få ytterligare besked från Region Gotland i början på september. Årsmötet beslutade om en Extrastämma innan beslut om ett ev. köp.

Verksamhetsberättelse för 2017 >>

Medlemsblad 2018 mars >>

 

Slite Båtklubb

Slite Båtklubb är en ideell organisation som grundades den 9 oktober 1935 på initiativ av direktör Erik Degerman. I samråd med några intresserade startade han klubben till nytta och nöje för båtsportsintresset i Slite.
Slite Båtklubb har ca 230 medlemmar varav 25 är aktiva juniorer och 130 utgör familjemedlemmar.
 

Syfte

Slite Båtklubb har till ändamål att väcka intresse för alla sorters båtsport och genom övning och tävling utveckla och befordra konsten att sköta och manövrera båtar samt verka för sammanslutning mellan båtsportens utövare; att genom föredrag, film, kurser etc. bedriva lämplig upplysningsverksamhet beträffande sjösport och navigering samt verka för förbättrade förhållanden avseende båtsporten i Slite med omnejd.
 

Aktiviteter

I slutet av 60-talet startade Slite Båtklubb Seglarskolan som alltjämt är verksam. I början byggde föräldrar och ungdomar Optimistjollar i plywood-byggsats under vintern. Lite senare byggdes även Flipperjollar utav plast.
Under 1960- och 70-talen anordnade Slite Båtklubb träffar med "gammalt Sjöfolk" under samlingsnamnet Old Salts. Detta var ett mycket uppskattat försök att hålla kontakt med de olika av havets utövare.
Under 70-talet anordnade Slite Båtklubb Båtsportens Dag på ön Enholmen utanför Slite med uppvisningar av Marinen, Sjöräddningen samt Kustbevakningen.
Vi anordnade även Fackelsläpet med dans och tombolastånd nere i Lanthamnen. Fackelsläpet bestod av båtar som bogserades runt ute på viken vid skymning och med tända facklor.